Nobel Kitabevi (www.nobelkitabevi.com.tr) Veri İhlaline Uğradı!

Nobel Kitabevinin (www.nobelkitabevi.com.tr) ismiyle bilinen Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İth. İhr. Tic. AŞ veri ihlaline maruz kaldığını 18.04.2021 tarihinde keşfetti ve bu durumu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmü uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) yazılı olarak bildirdi.

KVKK veri ihlali bildirimi sistemi üzerinden yayınlanan gönderi de Nobel Kitabevinin (www.nobelkitabevi.com.tr) veri ihlaline maruz kaldığını duyurdu. İhlale dair yapılan araştırmalar neticesinde; İhlalin 17.04.2021 tarihinde başladığı, 19.04.2021 tarihinde sona erdiği ve 18.04.2021 tarihinde tespit edildiği, İhlalden etkilenen kişi gruplarının kullanıcılar, aboneler/üyeler, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu, nobelkitabevi.com.tr İnternet sitesi veri tabanında bulunan tüm kullanıcı bilgilerinin kopyalandığı ve silindiği, dosyalarının silinmesi sebebiyle internet sitesinin çalışmadığının tespit edildiği, İhlalden etkilenen kişi sayısının 63.294; kayıt sayısının 316.470 olduğu, İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon ve müşteri işlem bilgileri olduğu belirlendi.

Ele Geçirilen Kişisel Veriler
– Kimlik Bilgileiri
– İletişim Bilgileri
– Lokasyon/adres Bilgileri
– Müşteri İşlem Bilgileri

Hakkında Oğuzhan ÇALIŞKAN

Siber Güvenlik Araştırmacısı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*